Osebna izkaznica podjetja

Osebna izkaznica podjetja

Ime in sedež podjetja:
BiNep d.o.o.
Pregljeva 3
Spodnje Jarše
SI - 1230 Domžale

Telefon: 041 798 897
Elektronska pošta: info@binep.si
Povezava: www.toplina-kamina.si

BIC banke: SABRSI2X
IBAN: SI56 3000 0001 1120 407
Št.računa: 56 3000 0001 1120 407
Matična št.: 6204651000

Registrirano pri: AJPES št.reg.vl. SRG 2012/32840

Znesek osnovnega kapitala: 7.500 €
Matična številka: 6204651000
Davčna št.: 57370770
Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI 57370770